English

Важни дати

09.05.2017 г. - краен срок за изпращане (чрез системата за научни конференции Еasychair) на пълния текст на докладите за рецензиране

29.05.2017 г. - съобщение за приемане на представените доклади

04.06.2017 г. - краен срок за изпращане на преработения текст на приетите доклади