English

Такса за участие

(включва: участие в програмата на конференцията, екземпляр от сборника, допълнителни материали, кафе-паузи, коктейл)

  Платена до 09.06.2017 след 09.06.2017
Стандартна 90 лв. 110 лв.
За членове на АРИО, студенти и докторанти 70 лв.   90 лв.

Забележка: Поне един от авторите на приетите доклади трябва да се регистрира за участие в конференцията и да го представи.