English

Програмен комитет

Съпредседатели на Програмния комитет:
Аврам Ескенази, Институт по математика и информатика при БАН
Георги Тотков, Пловдивски университет
Иван Койчев, Софийски университет
Членове:
Александър Григоров,  Софийски университет
Александър Гънгов,  Софийски университет
Александър Димов,  Софийски университет
Антон Илиев, Пловдивски университет
Асен Рахнев, Пловдивски университет
Бойко Банчев, Институт по математика и информатика при БАН
Валентин Бримков, SUNY Buffalo State College, USA, Институт по математика и информатика при БАН
Веселка Боева, Технически университет, София - филиал Пловдив
Веска Нончева, Пловдивски университет
Вихър Кискинов, Софийски университет
Даниела Орозова, Бургаски свободен университет
Десислава Петрова- Антонова, Софийски университет
Дойчин Бояджиев, Пловдивски университет
Евгения Ковачева, УниБИТ
Евгения Сендова, Институт по математика и информатика при БАН
Елена Сомова, Пловдивски университет
Елиза Стефанова, Софийски университет
Златогор Минчев, Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН
Ивайло Старибратов, Пловдивски университет
Йорданка Горчева, Институт по математика и информатика при БАН
Коста Гъров, Пловдивски университет
Красимира Иванова, Институт по математика и информатика при БАН
Кристина Върбанова-Денчева, УниБИТ
Мария Нишева, Софийски университет
Мариян Милев, Университет по хранителни технологии-Пловдив
Милена Добрева, University of Malta
Нели Манева, Институт по математика и информатика при БАН
Олга Георгиева, Софийски университет
Петко Русков, Софийски университет
Петър Станчев, Институт по математика и информатика при  БАН
Пламен Ангелов, Институт за космически изследвания и технологии при БАН
Ренета Бърнева, State University of New York at Fredonia, USA
Росица Донева, Пловдивски университет
Силвия Илиева, Софийски университет
Славчо Щраков, Югозападен университет-Благоевград
Стоян Капралов, Технически университет - Габрово
Теодоси Теодосиев, Шуменски университет
Христо Крушков, Пловдивски университет
Юлиана Пенева, Нов Български Университет

Милена Станева, Асоциация "Развитие на информационното общество" - секретар

Организационен комитет

Георги Врагов, Институт по математика и информатика при БАН