English

Тематични направления

Приоритетни теми на тазгодишна конференция са:

  • Системи за електронно обучение и споделяне на образователни ресурси;
  • Сериозни игри, симулации и виртуална реалност;
  • Уеб технологии, услуги, платформи и облачни изчисления;
  • Социални мрежи и сигурност на информационната среда;
  • Персонализация, моделиране на потребители и адаптация;
  • Обработка на естествен език, извличане на информация и семантичен уеб;
  • Откриване на знания в данни, текст и уеб;
  • Културно многообразие и потребители със специфични потребности;
  • Новаторски системи за е-управление, е-здравеопазване и е-библиотеки;
  • Социални и правни аспекти на информационното общество.

Всички доклади ще бъдат рецензирани поне от двама члена на Програмния комитет, като приетите доклади ще се публикуват в сборника на конференцията. По време на конференцията ще бъдат изнесени и доклади по покана.