Дванадесета национална конференция с международно участие
„Образованието и изследванията в информационното общество”
Пловдив, 7-9 май 2019 г.

 
   

 

Полезни връзки

Важни дати

31.03.2019 - краен срок за изпращане (чрез системата за научни конференции Еasychair) на пълния текст на докладите за рецензиране

12.04.2019 - съобщение за приемане на представените доклади

30.04.2019 - краен срок за изпращане на преработения текст на приетите доклади

30.04.2019 - заявка за участие

 

  2019 Асоциация „Развитие на информационното общество”
e-mail: ario_conf@math.bas.bg