12th National Conference with International Participation
�Education and Research in the Information Society�
Plovdiv, 7-9 May 2019
 
   

 

Useful links

Previous conferences

 

Единадесета национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“

Пловдив, 01 - 02 юни 2018 г.


Десета национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“

Пловдив, 22 - 23 юни 2017 г.


Девета национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“

Пловдив, 26 - 27 май 2016 г.


Осма национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“

Пловдив, 28 - 29 май 2015 г.


Седма национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“

Пловдив, 29 - 30 май 2014 г.


Шеста конференция „Образованието в информационното общество“

Шестата конференция се проведе на 30 и 31 май 2013 г. Програмата й включваше над 30 доклада на преподаватели, млади учени и докторанти. Ученици от Пловдивски средни училища представиха свои реферати в областта на информационните технологии. В дискусиите се разгледаха актуални въпроси на образованието по информатика и информационни технологии.


Пета конференция „Образованието в информационното общество“

Петата конференция се проведе на 31 май и 1 юни 2012 г. в гр. Пловдив. Организатори бяха Асоциация „Развитие на информационното общество“, Института по математика и информатика при БАН и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". На конференцията се представиха 38 докладa от изследователи, преподаватели от средни и висши учебни заведения, докторанти и студенти и шест доклада на ученици от Пловдивски гимназии. Интересен доклад за актуалните проблеми на образованието в информационното общество изнесе проф. Ренета Бърнева (State University of New York at Fredonia). Проведе се работен семинар за обсъждане на резултатите от изследователски проекти.


Четвърта конференция „Образованието в информационното общество“

Конференцията се проведе на 26 и 27 май 2011 г. в гр. Пловдив. Организатори бяха Асоциация „Развитие на информационното общество“, Института по математика и информатика при БАН, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и Съюз на учените в България - Пловдив. На конференцията се представиха 40 докладa от сътрудници от научни институти, преподаватели от средни и висши учебни заведения, докторанти и студенти. Проведе се семинар на Асоциацията, посветен на делото на професор Петър Бърнев.


Трета конференция „Образованието в информационното общество“

Конференцията се проведе на 27 и 28 май 2010 г. в гр. Пловдив. Организатори бяха Асоциация „Развитие на информационното общество“, Института по математика и информатика при БАН и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". За успешното провеждане на конференцията допринесе и отличното домакинство на Сдружение „Регионални научно-технически съюзи” - Пловдив. На конференцията се представиха с доклади преподаватели от средни и висши учебни заведения и студенти. Проведоха се две дискусии по проблеми на образованието в информационното общество.


Втора конференция „Образованието в информационното общество“

Конференцията се проведе на 12 и 13 май 2009 г. в гр. Пловдив. Организатори бяха Асоциация „Развитие на информационното общество“ и Института по математика и информатика при БАН. Съдействие при провеждането бе оказано от Сдружение „Регионални научно-технически съюзи”. На конференцията се представиха с доклади преподаватели от средни и висши учебни заведения и студенти. Преобладаваща област на докладите бе информатиката, но участваха преподаватели и от други специалности. Проведоха се две дискусии по проблеми на образованието в информационното общество.


Първа конференция „Образованието в информационното общество“

Националната конференция се проведе на 13 и 14 октомври 2006 г. в Дома на науката и техниката – Пловдив. Основни организатори на конференцията бяха Асоциация „Развитие на информационното общество“, Института по математика и информатика при БАН и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Ценно съдействие в нейното провеждане бе оказано от Министерството на образованието и науката и Съюза по автоматика и информатика – Пловдив. На конференцията бяха изнесени повече от 30 научни доклади в две направления: а) проблеми, технологии и модели на образование и е-обучение в информационното общество; б) е-методика, или методически аспекти и добри практики на е-обучението в средното и висше образование. По време на конференцията се проведоха две дискусии “Средното образование в информационното общество” и “Висшето образование в информационното общество”. Представените в сборника на конференцията доклади и проведените разисквания дават добра представа за провежданите изследвания и натрупан опит по използване на ИКТ в обучението в българските университети и средни училища и поставят редица теми за развитие на бъдещата дейност.


Международни конференции ICT&P

Асоциацията е приемник и основен организатор на поредицата от международни конференции по Информационни и комуникационни технологии и програмиране ICT&P, които се провеждаха ежегодно без прекъсване в продължение на 30 години - от 1976 г. до 2005 г., първоначално като школа по програмиране. Доклади на конференцията са изнасяли изтъкнати учени и специалисти като: L. Aiello, M. Mac an Airchinnigh, A. Androniko, F. Bauer, K. Beauchamp, P. Boursier, C. Castelfranchi, Y. Demazeau, J. Demetrovic, F. Denot, A. Dillon, M. Dombrowski, A. Ershov, B. Faltings, G. Gardarin, H. Gaylord, M. Georgeff, N. Govorun, R. Guiliarevskij, J. Habichler, P. Hajek, A. Harkevich, I. Havel, J. Hoffer, J. Horejs, S. Joosten, E. Juschenko, V. Kasyanov, V. Kotov, J. Kral, Z. Kulpa, V. Kurochkin, S. Lavrov, L. Lukaszewicz, P. Maestrini, A. Mazurkiewics, A. Patel, M. Peschl, R. Petrioli, I. Pottosin, F. Rabitti, J. Sanger, E. Sanchez, C. Sattler, J. Schmidt, S. Spaccapietra, N. Spyratos, N. Streitz, Y. Tanaka, C. Thanos, M. Theodorakis, K. Tombre, S. Trumpy, E. Tyugu, T. Vamos.

 

  2019 Association for the Development of the Information Society
e-mail: ario_conf@math.bas.bg