Тринадесета конференция
„Образованието и изследванията в информационното общество”
Пловдив, 05-06 ноември 2020 г.

 
   

 

Полезни връзки

Програмен комитет

Съпредседатели на Програмния комитет:

 • Аврам Ескенази, Институт по математика и информатика при БАН
 • Георги Тотков, Пловдивски университет
 • Иван Койчев, Софийски университет

Членове:

 • Александър Димов, Софийски университет
 • Антон Илиев, Пловдивски университет
 • Бойко Банчев, Институт по математика и информатика при БАН
 • Боян Бончев, Софийски университет
 • Елена Сомова, Пловдивски университет
 • Елиза Стефанова, Софийски университет
 • Красен Стефанов, Софийски университет
 • Красимира Иванова, Институт по математика и информатика при БАН
 • Кристина Върбанова-Денчева, УниБИТ
 • Мария Нишева, Софийски университет
 • Милена Добрева, UCL Quatar
 • Нели Манева, Институт по математика и информатика при БАН
 • Петър Станчев, Институт по математика и информатика при БАН
 • Пламен Ангелов, Институт за космически изследвания и технологии при БАН
 • Ренета Бърнева, State University of New York at Fredonia, USA
 • Росица Донева, Пловдивски университет
 • Стоян Капралов, Технически университет - Габрово
 • Теодоси Теодосиев, Шуменски университет
 • Юлиана Пенева, Нов български университет

Секретар на програмния комитет:

 • Милена Станева, Асоциация "Развитие на информационното общество" - секретар

Организационен комитет

 • Георги Врагов, Асоциация "Развитие на информационното общество" - председател

 

  2020 Асоциация „Развитие на информационното общество”
e-mail: ario_conf@math.bas.bg