Тринадесета конференция
„Образованието и изследванията в информационното общество”
Пловдив, 05-06 ноември 2020 г.

 
   

 

Полезни връзки

Изисквания за докладите

Приемат се доклади на български и английски език с обем до 10 страници А5, форматирани според изискванията, посочени в шаблона template_bg.doc

Submission page: https://easychair.org/my/conference?conf=eris2020

Всички доклади ще бъдат рецензирани поне от двама члена на Програмния комитет, като приетите ще се публикуват в сборника на конференцията.

Работни езици: български и английски.

След конференцията сборникът с доклади ще бъде публикуван тук.

 

  2020 Асоциация „Развитие на информационното общество”
e-mail: ario_conf@math.bas.bg