Тринадесета конференция
„Образованието и изследванията в информационното общество”
Пловдив, 05-06 ноември 2020 г.

 
   

 

Полезни връзки

Тематични направления

Приоритетни теми на тазгодишна конференция са:

 • Системи за електронно обучение и споделяне на образователни ресурси;
 • Сериозни игри, симулации и виртуална реалност;
 • Уеб технологии, услуги и платформи, облачни изчисления;
 • Социални мрежи и сигурност на информационната среда;
 • Персонализация, моделиране на потребители и адаптация;
 • Обработка на естествен език, извличане на информация и семантичен уеб;
 • Управление и анализ на големи данни;
 • Откриване на знания в данни, текст и уеб ресурси;
 • Системи за потребители със специфични потребности и културно многообразие;
 • Иновативни системи за е-управление, е-здравеопазване и е-библиотеки;
 • Социални и правни аспекти на информационното общество.

Всички доклади ще бъдат рецензирани поне от двама члена на Програмния комитет, като приетите доклади ще се публикуват в сборника на конференцията. По време на конференцията ще бъдат изнесени и доклади по покана.

 

  2020 Асоциация „Развитие на информационното общество”
e-mail: ario_conf@math.bas.bg