Дата, място
Т Е М А
Съвместно с:
26.06.2020, Пловдив
„IT проекти на студенти и ученици”
ИИКТ-БАН
Пловдивски средни и висши УЗ
26.02.2019, София
„Наукометричните показатели - ефективен метод за обективизиране на оценката в науката”

Институт по математика и информатика-БАН
Факултет по библиотекознание и културно наследство при УниБИТ

22.11.2018, София
„Общият регламент за защита на данните - юридически и технологични аспекти”
Институт по математика и информатика-БАН
Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Юридически факултет
17.04.2018, София
„Съвременни тенденции при вредителските програми”

Институт по математика и информатика-БАН
Национална лаборатория по компютърна вирусология - БАН

12.02.2018, София
„Публичната комуникация в Интернет – Вавилонско медийно стълпотворение, манипулации и защита”
Институт по математика и информатика-БАН
Факултет по библиотекознание и културно наследство при УниБИТ
14.12.2017, Пловдив
„Дизайнер на персонажи за компютърни игри (Character Designer)”

Магистърска програма "Мултимедия и виртуална реалност", АМТИИ-Пловдив

23.11.2017, Пловдив
„Киберсигурността в информационното общество”
Институт по математика и информатика-БАН
Национална лаборатория по компютърна вирусология - БАН
16.02.2017, Пловдив
„Ардуино и Интернет на нещата”

Институт по математика и информатика-БАН

19.10.2016, София
„Нобеловите лауреати и разширяване на границите на знанието”
Катедра „Книга и общество” към УНИБИТ
Институт по математика и информатика-БАН
19.04.2016, Пловдив
„Библиотеките и "Третата индустриална революция" - дигитализация и визуализация на съхраненото знание”

Катедра „Книга и общество” към УНИБИТ
Институт по математика и информатика-БАН

05.04.2016, София
„Развитие на академичната мрежова инфраструктура в България”
Лаборатория по телематика-БАН
Институт по математика и информатика-БАН
18.11.2015, София
„Прозрачност на финансовата информация в публичния сектор”

Катедра „Книга и общество” към УНИБИТ
Институт по математика и информатика-БАН

16.06.2015, София
„Прозорецът на Овертон – една технология за тотална манипулация в информационното общество”
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет (Mагистърска програма по философия с преподаване на английски език)
Институт по математика и информатика-БАН
24.03.2015, Пловдив
„Безпилотните летателни апарати – приложение и перспективи за развитие”

Съюз по автоматика и информатика
Българско астронавтическо дружество

20.11.2014, София
„Трансформации на медиите в информационното общество”
Университет по библиотекознание и информационни технологии
Институт по математика и информатика-БАН
16-17.10.2014, Пловдив
Младежки симпозиум „Иновации и бизнес процеси”

Съюз по автоматика и информатика

10.06.2014, София
„Морални аспекти на финансовите пазари в информационното общество”
Философски факултет на СУ
Институт по математика и информатика-БАН
18.02.2014, Пловдив
„Интелигентният град и информационното общество”

АМТИИ - Пловдив
Институт по математика и информатика-БАН

04.12.2013, София
„Китай: биотехнологии, ВЕИ и информационно общество”
Институт по микробиология - БАН
Институт по математика и информатика-БАН
08.10.2013, Пловдив
„Автоматизираните космически оранжерии - българският принос за полет на човека до Марс”

Институт за космически изследвания и технологии - БАН
Институт по математика и информатика-БАН

09.07.2013, София
„Манипулативният език на медиите в информационното общество”
Философски факултет на СУ
Институт по математика и информатика-БАН
13.03.2013, София
„Дигиталната епоха и медиите – трансформации и реалности в България”

Университет по библиотекознание и информационни технологии
Институт по математика и информатика-БАН

29.01.2013, Пловдив
„Защита на личните данни в информационното общество”
Юридически факултет на СУ
Институт по математика и информатика-БАН
13.12.2012, Пловдив
„Математика, музика и информатика”

СУБ-Пловдив
НБ „Иван Вазов”–Пловдив

23.11.2012, София
„Бъдещето на виртуалността”
Философски факултет на СУ в рамките на научната конференция „Философия и виртуалност”
12.06.2012, София

Юридически факултет на СУ
Институт по математика и информатика-БАН

15.05.2012, София
„Дигитална памет за българската култура”
Американски център в Столична библиотека
Магистърска п-ма „Виртуална култура” на ФФ при СУ
11.04.2012, София
„Медиите в информационното общество”

УниБИТ

13.03.2012, София
„Социалните илюзии в информационното общество”
СУ „Св. Климент Охридски“
09.12.2011, Пловдив
„Новите технологии и информационното общество”

Институт по математика и информатика-БАН

08.11.2011, София
„Петата свобода” в информационното общество и образованието в мрежите на познанието
Институт по математика и информатика-БАН
25.10.2011, Пловдив
„Съвременното състояние на информационното общество”

Институт по математика и информатика-БАН

26.05.2011, Пловдив
„Готови ли сме за информационното общество?” - семинар, посветен на проф. Петър Бърнев
Институт по математика и информатика-БАН
12.04.2011, София
„Космическите технологии и информационното общество”

Институт по математика и информатика-БАН

15.03.2011, Пловдив
„Науката и информационното общество"
Институт по математика и информатика-БАН
16.12.2010, Пловдив
„Реформата в науката и висшето образование”

Институт по математика и информатика-БАН

13.04.2010, София
„Дигитализация на музейните паметници"
Институт по математика и информатика-БАН
24.03.2010, Пловдив
„Информационните технологии и представяне на културно - историческото наследство”

ПУ „Паисий Хилендарски",
ИМИ-БАН

09.02.2010, София
„Дигиталната конверсия на библиотечните фондове - състояние в Европа и в България"
Институт по математика и информатика-БАН
20.01.2010, Пловдив
„Социалните мрежи и формирането на обществено мнение”

ПУ „Паисий Хилендарски"

08.12.2009, София
„Кариеризмът и информационното общество”
Институт по математика и информатика-БАН
10.11.2009, София
„Представяне на културно-историческото наследство в информационното общество”

Институт по математика и информатика-БАН

13.10.2009, София
„Общият проблем на енергетиката, икономиката и околната среда в информационното общество”
Институт по математика и информатика-БАН
09.06.2009, София
„Изявата в информационното общество”

Институт по математика и информатика-БАН

14.04.2009, София
“Развлеченията в информационното общество”
Институт по математика и информатика-БАН
10.03.2009, София
"Глобализацията и информационното общество"

Институт по математика и информатика-БАН

10.02.2009, София
“Обсъждане на проект за закон за достъп до пространствените данни"
Институт по математика и информатика-БАН
09.12.2008, София
"Мултимедийни технологии в информационното общество"

Институт по математика и информатика-БАН

11.11.2008, Пловдив
"Културното наследство и информационното общество"
Институт по математика и информатика-БАН
14.10.2008, София
“Космическата информатика за екологията”

Институт по математика и информатика-БАН

08.07.2008, София
"Начало на програмирането в България"
Институт по математика и информатика-БАН
10.06.2008, София
"Характерни особености на информационното общество"

Институт по математика и информатика-БАН

13.05.2008, София
“Проблеми на гражданите при прехода към информационното общество”
Институт по математика и информатика-БАН
15.04.2008, София
“Прозрачност на управлението на всички нива и гражданското общество”

Институт по математика и информатика-БАН

11.03.2008, София
“Манипулациите и измамите в информационното общество”
Институт по математика и информатика-БАН
12.02.2008, София
“Същност на информацията”

Институт по математика и информатика-БАН

18.01.2008, Пловдив
“Национална програма за създаване на виртуално образователно пространство”
Съюз по автоматика и информатика
11.12.2007, София
“Модерната библиотека - днешното бъдеще”

Институт по математика и информатика-БАН

13.11.2007, София
"Тероризмът и информационното общество"
Институт по математика и информатика-БАН
16.10.2007, София
"Българският език в информационното общество"

Институт по математика и информатика-БАН

12.06.2007, Пловдив
"Местното управление и информационното общество"
Община Пловдив
15.05.2007, София
"Сдруженията на учените и гражданското общество"

Център „Академичната общност в гражданското общество”

10.04.2007, София
"Информационното общество и религията"
Институт по математика и информатика-БАН
13.03.2007, София
"Културното наследство в информационното общество"

Институт по математика и информатика-БАН

20.02.2007, София
“Електронното правителство и групите с нисък икономически статус”
Институт по математика и информатика-БАН
09.01.2007, София
“Българите в информационното общество”
Институт по математика и информатика-БАН
12.12.2006, София
„Телекомуникациите и информационното общество”
Институт по математика и информатика-БАН
14.11.2006, София
„Електронни уроци по математика, информатика и информационни технологии”

ОМГ “Акад. Кирил Попов”-Пловдив

13.06.2006, София
“Науката в информационното общество”
Институт по математика и информатика-БАН
16.05.2006, Пловдив
“Младежта в информационното общество”

секция „Информационни изследвания” на ИМИ-БАН, СУБ-Пловдив

11.04.2006, София
“Философия на информационното общество”
секция „Информационни изследвания” на ИМИ-БАН
14.03.2006, Пловдив
“Здравеопазването и информационното общество”

секция „Информационни изследвания” на ИМИ-БАН

14.02.2006, София
“Общественото управление в информационното общество”
секция „Информационни изследвания” на ИМИ-БАН
10.01.2006, София
“Дискусия по проблемите на обучението за противодействие на информационната престъпност”

Академия на МВР

13.12.2005, София
“Духовността и информационното общество”
Институт по математика и информатика-БАН
08.11.2005, София
“Проблеми и аспекти на обучението по информационни технологии във висшите училища”

ИМИ-БАН, Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

25.10.2005, Пловдив
“Средното образование в информационното общество”
Регионален инспекторат по образованието
18.05.2005, Пловдив
“Информационни услуги за гражданите”

ИМИ-БАН, Регионален САИ–Пловдив

20.04.2005, София
“Защита на личната информация”
Институт по математика и информатика-БАН
18.03.2005, Пловдив
“Науката и информационното общество”

ИМИ-БАН, Кръг Нова Магнаура

16.02.2005, София
“Делото и приносът на наши информатици за началното развитие на информатиката в България”
Институт по математика и информатика-БАН
15.12.2004, София
“Социоматика” и възпоменателна среща за проф. дтн Иван П. Недялков

Институт по математика и информатика-БАН

17.11.2004, София
“Моралът в науката”
Институт по математика и информатика-БАН
20.10.2004, София
“Българи в прогреса на Америка”

Институт по математика и информатика-БАН

05.05.2004, Пловдив
“Неправителствените организации в информационното общество”
Съюз на учените в България-Пловдив
21.04.2004, София
“Дилемата: информационно или комуникационно общество”

Съюз на независимите синдикални организации в БАН при НБС “ВОН” – КНСБ

17.03.2004, София
“Проблеми на информационната сигурност”
24.02.2004, София
“Научни изследвания – национална научна политика”

Съюз на независимите синдикални организации в БАН при НБС “ВОН” – КНСБ

21.01.2004, София
“Съвременното образование – защо да учим и какво да изучаваме”
03.12.2003, София
“Данъчно законодателство и научни изследвания – реалност и перспективи”

Съюз на независимите синдикални организации в БАН при НБС “ВОН”–КНСБ

21.11.2003, Пловдив
“Информационно обслужване на административни дейности”
Дружество “ИО”-Пловдив, СУБ-Пловдив
22.10.2003, София
“Научните публикации – реалност и перспективи”

16.04.2003, София
“Дистанционно обучение”
19.03.2003, София
“Начални стъпки и тенденции за развитието на информатиката в България”

19.02.2003, София
“Информационното общество и спорта”
Национална спортна академия
22.01.2003, София
“Подготовка за противодействие на информационната престъпност”

18.12.2002, София
“Биоинформатика”
13.11.2002, София
“Нормативно уреждане на информацията”

16.10.2002, София
“Мобилна информатика”
18.12.2001, София
“Проблеми и регламентиране на изследователската дейност в информационното общество”

Национален браншов синдикат “ВОН”-КНСБ

21.05.2001, София
“Какво представлява компютърната грамотност?”
Национален политехнически музей
18.04.2001, София
“Космонавтиката в информационното общество”

Руски културно-информационен център

19.03.2001, Пловдив
“Проблеми на използване на информационните технологии в здравното обслужване”
21.02.2001, София
“Ползване на компютри от дома”

20.12.2000, София
“Бъдещото образование по информатика в средното училище”
22.11.2000, София
“Обществена информация и услуги, достъпни чрез Интернет в България”

18.10.2000, София
“Децата в информационното общество”
Национален политехнически музей
17.05.2000, София
“Библиотеките в информационното общество”

Съюз на библиотечните и информационните работници

16.02.2000, София
“Здравеопазването и информационното общество”
Национален център по здравна информация
19.01.2000, София
“Науката в информационното общество”

15.12.1999, София
“Продължаващо обучение в информационното общество”
Нов български университет
07.11.1999, София
“Висшето образование в информационното общество”
Колеж по телекомуникации и пощи