English

Важни дати

27.04.2016 г. - краен срок за изпращане (чрез системата за научни конференции https://easychair.org/conferences/?conf=eris2016) на пълния текст на докладите за рецензиране

09.05.2016 г. - съобщение за приемане на представените доклади

16.05.2016 г. - краен срок за изпращане на преработения текст на приетите доклади