English

Тематични направления

Поканват се участници с доклади, съдържащи оригинални разработки в областта на образованието и изследванията за развитие на информационното общество. Приоритетни теми на тазгодишна конференция са:

 • Системи за електронно обучение и споделяне на образователни ресурси;
 • Преподавателски техники и стратегии за електронно обучение;
 • Сериозни игри, симулации и виртуална реалност;
 • Уеб технологии, услуги и платформи; облачни изчисления;
 • Правни аспекти на информационното общество;
 • Социални мрежи и сигурност на информационната среда;
 • Персонализация, моделиране на потребители и адаптация;
 • Обработка на естествен език, извличане на информация и семантичен уеб;
 • Откриване на знания в данни, текст и уеб ресурси;
 • Системи за потребители със специфични потребности и културно многообразие;
 • Иновативни системи за е-управление, е-здравеопазване и е-библиотеки.

Всички доклади ще бъдат рецензирани от членовете на Програмния комитет, като приетите доклади ще се публикуват в сборника на конференцията. По време на конференцията ще бъдат изнесени и доклади по покана.