English

Програмен комитет

Съпредседатели на Програмния комитет:
Аврам Ескенази, Институт по математика и информатика при БАН
Георги Тотков, Пловдивски университет
Иван Койчев, Софийски университет
Членове:
Александър Гънгов,  Софийски университет
Александър Димов,  Софийски университет
Антон Илиев, Пловдивски университет
Асен Рахнев, Пловдивски университет
Бойко Банчев, Институт по математика и информатика при БАН
Веселка Боева, Технически университет - филиал Пловдив
Веска Нончева, Пловдивски университет
Вихър Кискинов, Софийски университет
Даниела Орозова, Бургаски свободен университет
Десислава Петрова- Антонова, Софийски университет
Дойчин Бояджиев, Пловдивски университет
Евгения Ковачева, УниБИТ
Евгения Сендова, Институт по математика и информатика при БАН
Елена Сомова, Пловдивски университет
Елиза Стефанова, Софийски университет
Ивайло Старибратов, Пловдивски университет
Йорданка Горчева, Институт по математика и информатика при БАН
Коста Гъров, Пловдивски университет
Красимира Иванова, Институт по математика и информатика при БАН
Кристина Денчева, УниБИТ
Мария Нишева, Софийски университет
Мариян Милев, Университет по хранителни технологии
Милена Добрева, University of Malta
Нели Манева, Институт по математика и информатика при БАН
Олга Георгиева, Софийски университет
Петко Русков, Софийски университет
Петър Станчев, Институт по математика и информатика при  БАН
Пламен Ангелов, Институт за космически изследвания при БАН
Ренета Бърнева, State University of New York at Fredonia
Росица Донева, Пловдивски университет
Силвия Илиева, Софийски университет
Славчо Щраков, Югозападен университет
Стоян Капралов, Технически университет - Габрово
Теодоси Теодосиев, Шуменски университет
Христо Крушков, Пловдивски университет
Юлиана Пенева, Нов Български Университет

Организационен комитет

Георги Врагов, Институт по математика и информатика при БАН